Tendai Makanza parantaa työntekijöiden oikeuksia eteläisessä Afrikassa.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Afrikassa odottaa sadan vuoden loikka kolmessa vuodessa

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on tukenut ammattiliittojen toimintaa edistävää hanketta eteläisessä Afrikassa.

Teollisuustyöntekijöiden ammattiliittojen kansainvälinen kattojärjestö Industriallin Saharan eteläpuolisen Afrikan aluetoimitsija Tendai Makanza vieraili viime viikolla Suomessa perehtymässä suomalaiseen ammattiyhdistystoimintaan. Samalla hän kertoi hankkeesta, jolla parannetaan työntekijöiden oikeuksia Eswatinissa, Lesothossa ja Malawissa.

Maita yhdistävät työläisten alkeelliset olot ja ammatillisen järjestäytymisen heikko asema. Eswatinissa ammattiliittojen aktiiveja on pidätetty ja jopa murhattu.

– Viranomaiset sanovat tutkivansa murhia, mutta kaikki tietävät, ettei niitä oikeasti tutkita, Makanza valittaa.

Maiden tärkeimmät elinkeinot ovat kaivos-, tekstiili- ja energiateollisuus. Lesothossa päällimmäisenä ongelmana on naisiin kohdistuva väkivalta jopa naisvaltaisella tekstiilialalla. Maa saatiin työnantajien kanssa tehdyllä yhteistyöllä taivuteltua mukaan sukupuoleen perustuvan väkivallan ja seksuaalisen ahdistelun vastaiseen kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimukseen.

– Osa naisista ei tiedä, että työnjohtajan kanssa ei tarvitse harrastaa seksiä saadakseen lisävuoroja.

Työpaikoille on rakennettu anonyymejä palautekanavia, joiden kautta väärinkäytöksistä voidaan ilmoittaa. Niiden toimivuus edellyttää, että työntekijät luottavat niihin ja tapauksia todella tutkitaan.

Saavutukset merkitsevät paljon

Malawi on haavoittuvainen alue luonnonkatastrofeille, jotka aiheutuvat ilmastonmuutoksesta, kuten tulvista. Tänä vuonna Freddy-pyörremyrsky ajoi 600 000 ihmistä kodittomaksi. Malawissa toimii myös hiilikaivoksia, joissa työskentelevillä naisilla ei ollut ennestään pukuhuoneita tai vessoja.

– Ihmiset tekivät tarpeensa joko pusikkoon tai kantoivat mukanaan jäteastioita.

– Naiset, jotka tulevat raskaaksi, yrittävät peittää sen. Jos se näkyy, heidät voidaan erottaa. Saimme neuvoteltua parille kaivokselle vanhempainvapaan.

Pukuhuoneisiin saatiin myös suihkut.

– Ihmiset tulivat paikalle ihan vain ottamaan kuvia vedestä, joka juoksi ulos suihkusta, koska he olivat niin ylpeitä siitä.

Insinööriliitonkin tukeman hankkeen avulla maissa on saatu yli 1 300 uutta jäsentä ammattiliittoihin. Toinen tärkeä saavutus on 15 naispuolisen luottamushenkilön valitseminen ja kouluttaminen neuvottelutoimintaan. Näin työpaikoille saadaan tulevaisuudessa työehtosopimuksia, joissa naisten asiat on otettu entistä paremmin huomioon.

Matala profiili suojaa

Makanza työskentelee Etelä-Afrikassa mutta on kotoisin Zimbabwesta, jossa hän on suorittanut ekonomistin tutkinnon. Myös hänen on kiinnitettävä työssään huomiota omaan turvallisuuteensa.

– Kun menen toiseen maahan, en kirjoita viisumihakemukseen, että olen ammattiliitossa, vaan että olen ekonomisti.

Makanza kyseli suomalaisilta ammattiliittojen edustajilta paljon sukupuolikysymyksistä, diversiteetistä ja inkluusiosta.

– Äiti sanoi minulle, että älä koskaan puhu uskonnosta, seksistä ja politiikasta, ja tänään olemme puhuneet niistä kaikista, hän vitsaili.

– Sen kehityksen, joka vei teiltä sata vuotta, me haluamme saavuttaa kolmessa vuodessa, Makanza viittasi hankkeen kestoon ja ammattiyhdistysten pitkään historiaan Suomessa.

Teksti ja kuva: Janne Luotola