Insinööri-lehti

YTN: Metsäteollisuus ja EK eivät noudata kilpailukykysopimusta

Ylemmät Toimihenkilöt YTN pitää eräiden Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten pyrkimystä pidentää ylempien toimihenkilöiden työaikaa solmittujen työsopimusten vastaisena. Yritykset vetoavat keskusjärjestöjen välisen kilpailukykysopimuksen sisältämään 24 tunnin työajan pidentämiseen.

– Keskusjärjestöjen sopimaan kilpailukykysopimukseen on selkeästi kirjattu, että työajan pidentämisen toteuttamistavasta sovitaan sopimusalakohtaisesti työ- ja virkaehtosopimusosapuolten kesken. Tällä kirjauksella on nimenomaisesti rajattu ulos sellaiset alat, joilla ei ole työehtosopimusta. Koska YTN:n ja Metsäteollisuuden välillä ei ole työehtosopimusta eikä kilpailukykysopimuksen soveltamisesta ole muutenkaan sovittu osapuolten välillä, työajan pidennys ei koske alan ylempiä toimihenkilöitä, YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi sanoo.

Kaupin mukaan YTN on ollut aloitteellinen ja pyrkinyt ratkaisemaan asian neuvottelemalla. Järjestö on esittänyt ratkaisuksi työehtosopimusta, jossa työajan pidentäminen sovitaan yhdessä muiden työehtosopimusasioiden kanssa.

– Toinen vaihtoehto on, että Metsäteollisuus ry tiedottaa jäsenyrityksilleen, että se ei ole kilpailukykysopimuksessa mukana ylempien toimihenkilöiden osalta, joten ylempien työaikaa ei voi pidentää kikyyn vedoten, Kauppi sanoo.

YTN on yrittänyt keskusjärjestö Akavan kautta saada myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK: ta valvomaan tekemänsä sopimuksen noudattamista.

– Sellaista kannanottoa ei EK:lta ole asiasta herunut. Kovin on löysässä sopimusten kunnioittaminen sielläkin, Kauppi toteaa.
Hänen mukaansa EK:n ja Metsäteollisuuden haluttomuus ratkaista asia neuvottelemalla jättää YTN:lle vain yhden vaihtoehdon.

– Metsäteollisuuden jäsenyritysten yksipuoliset päätökset pidentää ylempien toimihenkilöiden työaikaa ovat työsopimusten vastaisia. Haluamme sopimuksen, mutta kun se ei onnistu, olemme valmiita hakemaan jäsenillemme oikeutta myös käräjillä, Kauppi sanoo.