Insinööri-lehti

YTN esittää Kaupan liitolle neuvotteluja

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on jättänyt Kaupan liitolle neuvotteluesityksen alan ylempien toimihenkilöiden omasta sopimuksesta. YTN:n esittämä moderni sopimusmalli edistäisi merkittävästi paikallista sopimista alan ylempien toimihenkilöiden osalta.

YTN tavoittelee kaupan alalla työskenteleville noin 30 000 ylemmälle toimihenkilölle hyvinvointia ja tuottavuutta edistävää kollektiivista sopimusta.

– Alan keskeinen henkilöstöryhmä on edelleen ilman minkäänlaista sopimusta, ja se on johtanut tilanteeseen, jossa asiantuntijatyötä tekevien työehdoissa on varsin kirjavia käytäntöjä. Erityisesti työajat ovat karanneet käsistä, YTN kaupan alan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula huomauttaa.

– Neuvotteluesityksemme yhdistää alan työelämätarpeet ja asiantuntijatyön erityiskysymykset. Kollektiivinen sopimus edistäisi alalla merkittävästi myös paikallista sopimista, sanoo YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi.

YTN:n esittämässä mallissa yritykset neuvottelisivat kaupan alan ylempien toimihenkilöiden työehdoista omista lähtökohdistaan. Esimerkiksi työ- ja loma-ajoista sekä ylitöiden korotusosista olisi mahdollista sopia toisin yritystasolla.

– Työnantaja on itse pitkään peräänkuuluttanut työelämän joustoja ja erityisesti paikallista sopimista. Neuvotteluesityksemme tarjoaa näiden asioiden edistämiseen hyvät työkalut, sanoo Kauppi. – Myös asiantuntijat tarvitsevat reilut pelisäännöt työelämässä, Kauppi jatkaa.

– Tavoittelemme sopimusta ensisijaisesti neuvotteluteitse, ja luotamme siihen, että työnantajalla on halua edistää tuottavuutta sekä asiantuntijoiden hyvinvointia, arvioi Rantamaula. – Pallo on nyt Kaupan liitolla ja nyt nähdään, vastaavatko puheet ja teot toisiaan, Rantamaula summaa.