Insinööri-lehti

YTN ei hyväksy jäsentensä painostamista

Ylemmät Toimihenkilöt YTN paheksuu eräiden elintarviketeollisuuden työnantajien painostustoimia kilpailukykysopimuksen soveltamisessa.

– Elintarvikealan työpaikoilla ylempiä toimihenkilöitä on painostettu liittymään muiden tahojen työehtosopimuksiin muun muassa työajan pidentämiseksi. Sopimuksen muut osat ylitöiden ja matka-ajan korvaamisineen eivät kuitenkaan painostuksen kohteena olevia työntekijöitä koskisi. Tällainen ajattelutapa on täysin sopimusyhteiskunnan periaatteiden vastaista ja tulemme puuttumaan tällaiseen toimintaan, YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi sanoo.

Hän muistuttaa, että ylemmillä toimihenkilöllä ei ole elintarvikealalla työehtosopimusta. Sopimuksen puute johtuu Elintarviketeollisuusliiton haluttomuudesta neuvotella työehtosopimuksen solmimisesta.

– YTN teki viimeksi huhtikuussa työnantajaliitolle kilpailukykysopimuksen pohjalta neuvotteluesityksen, jonka se miltei saman tien hylkäsi suostumatta edes neuvotteluihin. YTN:llä on edelleen valmius ja halu käynnistää tes-neuvottelut alan ylemmille toimihenkilöille, jos Elintarviketeollisuusliitto näin haluaa, Kauppi sanoo.

Kauppi painottaa, että kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys pannaan toimeen työehtosopimuksen mukaisilla neuvotteluilla. Jos ei ole työehtosopimusta, ei ole neuvottelujakaan, eikä kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidentäminen koske elintarviketeollisuuden ylempiä toimihenkilöitä.

– Työnantajapuoli yrittää saada edut sopimuksesta, jota se ei ole edes tehnyt. Se ei meille käy, hän sanoo.