Insinööri-lehti

Yt-laki ei ole yritysten laajentumisen este

Akava tyrmää kokoomuksen esityksen yhteistoimintalain avaamisesta. Kokoomuksen mukaan yt-lain soveltaminen on pienyrityksissä usein yritysten kasvun ja työllistymisen esteenä.

– Eduskunta päätti laskea yt-lain soveltamisalaa 30 työntekijästä 20:een vasta muutamia vuosia sitten. Yt-laki ei ole ollut ennen tätä tai sen jälkeenkään yritysten kasvun tai työllisyyden tiellä. Jos yritys muuten pystyy laajentumaan ja tarvitsee työvoimaa, ei se jätä palkkaamatta 21. työntekijää vain sen takia, ettei yt-lakia tarvitsisi soveltaa, sanoo Akavan johtaja Maria Löfgren.

– Jos yrityksen strategia tähtää laajentumiseen, esteenä on lähinnä puutteellinen kysyntä, Löfgren huomauttaa.

– Nyt pitäisi luoda uskoa työntekijöihin, eikä luoda lisää pelkoja yt-lakia parjaamalla. Yt-laki antaisi mahdollisuudet työyhteisöjen kehittämiseen ja vuoropuheluun työnantajien ja työntekijöiden välillä. Tämä ymmärretään menestyvissä yrityksissä riippumatta siitä, sovelletaanko yt-lakia vai ei. Miksi velvoite soveltaa lakia muuttaisi tilanteen, Löfgren kysyy.

Kokoomus on luvannut kartoittaa ja poistaa kymmenen yrittäjyyden ja taloudellisen toimeliaisuuden pahinta estettä.

– Jos työllisyyden esteisiin halutaan puuttua, pitää työlainsäädännön vaikutusta työllistämiseen arvioida kokonaisuutena, ei yksittäisen pykälän tai lain kannalta. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enemmän yksilöllisiä ratkaisuja, Löfgren sanoo.