Muun muassa ansiosidonnaista päivärahaa korotetaan loppuvuoden ajalle.
Insinööri-lehti työmarkkinat

Ylimääräinen indeksikorotus loppuvuodelle

Eduskunta on hyväksynyt sosiaaliturvaetuuksien ylimääräisen indeksitarkistuksen tälle vuodelle.

Tarkistuksen myötä myös ansiosidonnainen päiväraha, liikkuvuusavustus ja vuorottelukorvaus nousevat. Tarkistus korottaa etuuksia, jotka maksetaan ajalta 1.8.–31.12.2022.

Indeksikorotus vaikuttaa ansiosidonnaisen päivärahan perusosaan, joka on samansuuruinen kuin peruspäiväraha. Myös lapsikorotukset ja peruspäivärahan korotusosa nousevat.

Peruspäiväraha on tällä hetkellä 34,50 euroa, indeksikorotuksen jälkeen 35,72 euroa. Peruspäivärahan korotusosa nousee 4,91 eurosta 5,08 euroon.

Lapsikorotus ensimmäisestä lapsesta on korotuksen jälkeen 5,61 euroa, toisesta 8,23 euroa sekä kolmannesta tai useammasta lapsesta 10,61 euroa.

KOKO-kassan jäsenenä päivärahan saajan ei tarvitse hakea korotusta erikseen, vaan KOKO tekee tarkistuksen automaattisesti.
Ansiopäivärahalaskuri ja laskuesimerkit KOKOn sivuilla päivittyvät elokuussa.

Lue lisää: ansiopäivärahan muodostuminen tarkemmin.