Vesivoiman tuotanto kasvoi viime vuonna.
Insinööri-lehti tekniikka

Yli puolet Suomen sähköstä tuotettiin uusiutuvilla

Viime vuonna uusiutuvat energianlähteet tuottivat 52 prosenttia Suomen sähköntuotannosta.

Suomessa tuotettiin Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 66,6 terawattituntia sähköä, josta uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 34,7 terawattituntia. Kerta oli ensimmäinen, kun yli puolet tuotannosta tuli uusiutuvista lähteistä.

Vesi- ja tuulivoiman tuotanto nousivat runsaasti, kun taas puupolttoaineilla tuotettu sähkö laski 13 prosenttia. Sekä kaukolämmön että teollisuuslämmön tuotannot laskivat molemmat kahdeksan prosenttia. Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotannosta 63 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla ja 28 prosenttia fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella.

Kokonaissähköntuotanto pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019. Tuotanto nousi vain 0,5 terawattituntia edellisvuodesta. Sähkön kokonaiskulutus väheni kuitenkin 4,5 terawattituntia 81,6 terawattituntiin. Sähkön kokonaiskulutuksesta 82 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 18 prosenttia sähkön nettotuonnilla. Sähköä tuodaan Suomeen Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta.

Kasvu aiheutui pääosin vesivoiman tuotannon noususta. Uusiutuvasta sähköstä tuotettiin vesivoimalla 45 prosenttia, tuulivoimalla 23 prosenttia ja melkein koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla. Ydinvoimalla tuotettiin 34 prosenttia sähköstä, fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella 14 prosenttia.

Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä väheni 20 prosenttia ja turpeella tuotetun sähkön 29 prosenttia edellisestä vuodesta. Kivihiilellä tuotetun sähkön määrä pieneni jopa 44 prosenttia.

Kuva: Elena Noeva /Mostphotos