Insinööri-lehti

Yamk-tutkintoon johtava koulutus kasvoi

Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin viime vuonna 23 500 ja ylempiä amk-tutkintoja 2 800. Tutkintojen määrä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan noin kymmenen prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan lähes 11 prosenttia. Amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli viime vuonna noin 129 000 opiskelijaa ja ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutuksessa hieman reilut 12 000 opiskelijaa.

Amk-tutkintoa päivätoteutuksessa opiskeli 103 200 opiskelijaa ja monimuotototeutuksessa 25 900 opiskelijaa.

Amk-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 52 prosenttia oli naisia. Yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista taas noin kaksi kolmesta, 65 prosenttia, oli naisia.

Ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, jossa opiskeli noin 30 prosenttia opiskelijoista. Toiseksi suurin oli tekniikan ala, jossa opiskeli 23 prosenttia opiskelijoista. Heistä miehiä oli 84 prosenttia.

Myös yamk-tutkintoa opiskelevia oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla, kolmasosa opiskelijoista. Yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista joka viides oli tekniikan alalla.