Insinööri-lehti talous

Veroale ei lisännyt yritysten investointeja

Kun yhteisöveroa alennettiin vuonna 2014, se ei lisännyt toivottuja pienten yritysten investointeja.

Yhteisöveron alennus ei ollut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkimuksen perusteella tehokas tapa lisätä pienten yritysten investointeja. Yhteisöverokantaa laskettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Uudistuksen tavoitteena oli muun muassa parantaa yritysten investointi-, työllistämis- ja kasvumahdollisuuksia.

Alennuksesta huolimatta pienten listaamattomien osakeyhtiöiden investoinnit eivät kasvaneet ensimmäisenä kolmena vuotena uudistuksen jälkeen.

Sen sijaan verouudistus vauhditti pienten osakeyhtiöiden taloudellista toimintaa. Uudistuksella ei kuitenkaan havaittu olevan merkittävää vaikutusta yritysten maksamiin palkkoihin tai yritysten arvonlisään.

Kuva: Andrey Popov /Mostphotos