VTT:llä tehdään muun muassa soluviljelyä petrimaljassa.
Insinööri-lehti tekniikka

Valtion t&k-rahoitus kasvaa tänä vuonna

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahat kasvavat tänä vuonna 157 miljoonaa euroa viime vuodesta.

Kokonaisuudessaan valtio käyttää Tilastokeskuksen mukaan tänä vuonna 2 511 miljoonaa euroa t&k-toimintaan. Valtion tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta on noin 0,87 prosenttia.

Kasvua on sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen t&k-rahoituksessa. Ammattikorkeakoulujen rahoitus kasvaa kahdeksan miljoonaa euroa 118 miljoonaan euroon.

Business Finlandin t&k-määrärahat kasvavat noin 25 miljoonaa euroa 560 miljoonaan euroon.

VTT:n rahoitus kasvaa noin kahdeksan miljoonaa euroa 97 miljoonaan euroon.

Suomen valtion t&k-rahoituksen osuus bkt:stä on EU-maiden joukossa kolmanneksi korkein.

Insinööriliitto on pitkään kannustanut valtiota ja yrityksiä yhdessä nostamaan kehitysmenot vähintään neljään prosenttiin bkt:stä, jotta talouskasvu saataisiin varmistettua pitkällä aikavälillä. Tähän lasketaan valtion t&k-rahoituksen lisäksi yksityisen sektorin rahoitus.

Kuva: VTT