Insinööri-lehti työmarkkinat

Valtiolle syntyi 7 prosentin neuvotteluratkaisu

Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimukseksi sisältää pitkälti yleiskorotukseen perustuvat palkankorotukset ja tasa-arvoiset vanhempainvapaat.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Valtion työmarkkinalaitos saavuttivat 22. helmikuuta neuvottelutuloksen valtion virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2023–2025.

Osapuolten hallinnot hyväksyivät tuloksen 23. helmikuuta.

Tänä vuonna palkat nousevat 1. toukokuuta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 prosenttia. Huhtikuussa maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 12,2 prosenttia kuukausipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Ensi vuonna palkat nousevat 1. maaliskuuta kahden prosentin yleiskorotuksella. Samaan aikaan työnantaja jakaa paikallisesti 0,5 prosentin suuruisen virastoerän.

Palkankorotusten kustannusvaikutus on kuusi ja kertaerän yksi prosentti työvoimakustannuksista.

Sopimukseen sisältyy myös tekstimuutoksia, jotka parantavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tasa-arvoa. Molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on vastedes kestoltaan 32 arkipäivää. Lisäksi kehitettiin sopimuksen työaikamääräyksiä.

Neuvottelutuloksen hyväksymisen jälkeen prosessi etenee niin, että valtioneuvosto joko hyväksyy tai hylkää sopimuksen. Valtioneuvoston käsittelyn jälkeen myös eduskunnan valtiovarainvaliokunta käsittelee sopimuksen ja joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta sen.

Valtioneuvosto ja eduskunnan valtiovarainvaliokunta käsittelevät sopimusta ensi viikolla.

Kuva: Lev Karavanov /Mostphotos