Insinööri-lehti talous

Vaasaan suunnitellaan akkumateriaalin tuotantoa

Suomen Malmijalostus valmistautuu investoimaan brittiläisen Johnson Mattheyn akkumateriaalitehtaan osaprosesseihin.

Suomen Malmijalostuksen tavoitteena on ottaa käyttöön uudenlaisia akkumateriaalien tuotantoa tukevia korkean teknologian ratkaisuja Vaasaan suunniteltavassa tehtaassa. Tehdas valmistaisi katodimateriaaleja.

Osaprosesseja koskevan työn tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uudenlaisia teknologisia ratkaisuja natriumsulfaattipitoisten vesien käsittelemiseksi tehdasmittakaavassa sekä metallisten raaka-aineiden tuottamiseksi.

Nyt käynnistyvässä suunnittelutyössä Suomen Malmijalostus tarkastelee sitä, miten vesienkäsittelyn ja metallien tuotannon osaprosessit voidaan parhaiten integroida osaksi akkumateriaalien tuotannon pääprosessia.

Johnson Matthey on valinnut Vaasan teknis-taloudellisen suunnittelutyönsä lähtökohdaksi, ja sen tavoitteena on käynnistää myöhemmin yva-menettely akkumateriaalituotannosta.

Kuva: Nemesio Jiménez /Mostphotos