Insinööri-lehti

Uusien yritysten määrä jatkaa laskuaan

Tilastokeskuksen mukaan 7 056 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 6,2 prosenttia verrattuna vuoden 2013 toiseen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 7 522 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,1 prosenttia vuoden 2014 toisella neljänneksellä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 050 uutta yritystä eli 14,9 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla aloitti 1 038 (14,7%) ja rakentamisen toimialalla 961 (13,6%) uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 578. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (640) ja Varsinais-Suomessa (605).

Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 6 047 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 15,7 prosenttia verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 5 228 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,8 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 143 eli 18,9 prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 978 (16,2%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla 888 (14,7%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (2 268). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla (530) ja Varsinais-Suomessa (530).