Insinööri-lehti

Aloittaneiden yritysten määrä väheni

Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 9,1 prosenttia viime vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 28,5 prosenttia viime vuoden toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Viime vuoden kolmannella neljänneksellä 6 166 uutta yritystä aloitti toimintansa. Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 9,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden kolmanteen neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 6 781 yritystä.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 968 uutta yritystä eli 15,7 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 919 ja rakentamisen toimialalla 846 uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella viime vuoden kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 324. Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla (586) ja Varsinais-Suomessa (557).

Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi

Viime vuoden toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 6 997 yritystä. Lopettaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 28,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden toiseen neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 5 447 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,1 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 321 eli 18,9 prosenttia kaikista toisella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla toimintansa lopetti 1 097 ja rakentamisen toimialalla 1 075 yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella viime vuoden toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (2 867). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (605) ja Pirkanmaalla (584).