Insinööri-lehti

Uusi vaihtoehto työajan pidentämiselle 24 tunnilla

Ilmankäsittely-yritys Fläkt Woods on sopinut uudenlaisen tavan pidentää työaikaa kilpailukykysopimuksen mukaisesti.

Kilpailukykysopimus pidentää ensi vuonna työaikaa 24 tunnilla nostamatta kuitenkaan työntekijöiden palkkaa. Sopimus pidennyksen toteutuksesta tehdään yrityskohtaisesti.

Fläkt Woods on sopinut luottamushenkilöiden kanssa, että työajan pidennys jaetaan kolmeen kahdeksan tunnin osaan. Ne ovat työkyvyn ja -hyvinvoinnin edistäminen, lean ja muut toimintatapojen ja oman työn kehittäminen sekä hyväntekeväisyys tai yleishyödyllinen työ tai vaihtoehtoinen kohde.

Työaikaa aiotaan käyttää esimerkiksi liikuntatapahtumiin, kuten Suomi sata kilometriä -juoksuun osallistumiseen, sekä Suomen punaisen ristin lipaskeräykseen, verenluovutukseen tai vanhainkotikäyntien järjestämiseen.

Yrityksen luottamusmies Tiina Majuri kertoo olevansa tyytyväinen siitä, että työnantaja keskusteli pidennystavoista aidosti. Kumpikaan osapuoli ei uskonut, että työajan pidennys kasvattaisi rutiinityön tuottavuutta. Siksi ylimääräistä työaikaa päätettiin käyttää sellaiseen, mihin muuten ei ole yleensä aikaa.