UPM:llä on paperitehdas muun muassa Lappeenrannassa.
Insinööri-lehti talous

UPM suunnittelee biojalostamoa

Uusi biojalostamo sijoittuu toteutuessaan joko Kotkaan tai Hollannin Rotterdamiin.

Metsäyhtiö UPM aloittaa biopolttoaineita valmistavan jalostamon perussuunnitteluvaiheen. Jalostamo tuottaa tulevaisuudessa uusiutuvia polttoaineita, kuten lentopolttoainetta. Tuotteet pienentävät tie- ja lentoliikenteen hiilijalanjälkeä sekä korvaavat kemikaalien ja biomuovien fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla vaihtoehdoilla.

UPM:n puubiomassapohjaiset kiinteät tähteet ja sivuvirrat muodostavat suuren osan biojalostamon raaka-ainevalikoimasta. Lisäksi käytetään vastuullisia nestemäisiä jäte- ja tähderaaka-aineita.

Yhtiö aloittaa yksityiskohtaisen kaupallisen ja teknisen perussuunnittelun. Suunnittelussa selvitetään liiketoiminnan houkuttelevuutta, valitaan innovatiivisin teknologiavaihtoehto ja arvioidaan investointitarvetta. Myös vihreän vedyn käyttöä tuotantoprosessissa selvitetään.

Perussuunnitteluvaiheessa arvioidaan pääasiassa kahta sijoituspaikkavaihtoehtoa, jotka ovat Kotka Suomessa ja Rotterdam Hollannissa.

Perussuunnitteluvaiheen kestoksi on arvioitu vähintään vuosi. Jos kaikki valmisteluvaiheet saadaan päätökseen onnistuneesti, UPM käynnistää tavanomaisen investointipäätöksen arviointi- ja valmisteluprosessin.

Kuva: Ninara / CC 2.0