Insinööri-lehti

Työvoiman käyttöä selvittävälle työryhmälle jatkoaikaa

Työvoiman käyttötapojen muutoksia selvittävä työryhmä jatkaa hallituskauden loppuun. Syksyllä 2011 asetettu hanke tarkastelee erilaisten työsuhteiden vaikutuksia työnantajiin ja työntekijöihin. Tarkoitus on arvioida, vastaako voimassa oleva työ-, sosiaalivakuutus- ja verotuslainsäädäntö työmarkkinoilla tapahtuneita muutoksia.

Työryhmä tarkastelee muun muassa määräaikaisten ja osa-aikaisten työsuhteiden käyttöä. Se selvittää myös työsuhteen ja yrittäjyyden välimaastossa olevan itsensä työllistämisen ongelmakohdat.

Työryhmä antaa väliraportin mahdollisine jatkotoimiesityksineen. Raportti on tarkoitus luovuttaa työministeri Lauri Ihalaiselle 15.5. Toimikautensa loppupuoliskolla työryhmä raportoi selvitys- ja kehitystyönsä tuloksista kokonaisuutena.

Alun perin työryhmän työn piti päättyä maaliskuun 2012 lopussa. Työryhmän toimikautta kuitenkin jatkettiin hallituskauden mittaiseksi, jotta se voi seurata työryhmän asetuspäätöksessä eriteltyjen tehtävien etenemistä.

Esimerkiksi sosiaalivakuutukseen liittyvät kysymykset edellyttävät yksityiskohtaista asiantuntijakäsittelyä. Lisäksi monia työryhmän alaan kuuluvia asioita valmistellaan parhaillaan muun muassa hallitusohjelman ja viime syksyn raamisopimuksen puitteissa.

Työryhmää vetää työministeri Ihalaisen erityisavustaja Pilvi Torsti. Työryhmän työhön osallistuvat muun muassa työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä asiantuntijajäseninä työelämäkysymyksiin erikoistuneita tutkijoita.