Insinööri-lehti

Työvoimakustannukset nousivat heinä-syyskuussa

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat tämän vuoden heinä-syyskuussa 0,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat tämän vuoden heinä-syyskuussa 1,6 prosenttia.

Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 0,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,4 prosenttia.

Valtiolla työvoimakustannukset laskivat tämän vuoden heinä-syyskuussa 0,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä pysyivät ennallaan vastaavalla ajankohdalla. Kausitasoitetut työvoimakustannukset kasvoivat 1,9 prosenttia.

Kuntasektorilla työvoimakustannukset nousivat 2,6 prosenttia tämän vuoden heinä-syyskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä kasvoivat 2,1 prosenttia.

Tehdyn tunnin kustannus ilman sosiaalivakuutusmaksuja kasvoi yksityisellä sektorilla 0,6 prosenttia, kuntasektorilla 2,4 prosenttia ja valtiolla laski 0,8 prosenttia.

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 0,8 prosenttia tämän vuoden heinä-syyskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kemianteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 0,5 prosenttia ja metsäteollisuudessa laski 1,5 prosenttia. Rakentamisen toimialalla kasvua oli 3,1 prosenttia. Yhteensä yritystalouden palvelualoilla tehdyn työtunnin kustannus pysyi ennallaan. Palvelualoilla suurin kasvu oli rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla, 4,4 prosenttia, ja suurin lasku oli informaation ja viestinnän toimialalla, 0,4 prosenttia.