Insinööri-lehti

Työurien pidentämiseen tarvitaan asennetta

Ihmiset, jotka kokevat työnsä merkitykselliseksi ja mielekkääksi viihtyvät uralla muita pidempään. Siksi onkin tärkeää, että työpaikoilla pystytään keskustelemaan ja luomaan erilaisia räätälöityjä ratkaisuja esimerkiksi osatyökykyisille työntekijöille.

Eläkkeelle siirtymisen lykkäämisessä onkin tärkeintä ajattelutavan muutos työpaikoilla.

Nurinat muiden lyhyemmistä työpäivistä on syytä unohtaa ja keskustella keinoista, joilla jokainen saataisiin jaksamaan töissä paremmin ja pidempään. Miten työt voisi jakaa toisin? Kuinka työt voisi tehdä järkevämmin?

Työministeri Anni Sinnemäki kehotti Kevan Työssä jatkaminen — johdon puhetta ja arkikäytäntöä –seminaarissa antamaan työntekijöille mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, koska sillä on suorat vaikutukset työviihtyvyyteen ja siten myös uralla jatkamishalukkuuteen.

Hänen mielestään kuntatyönantajan tulisi ottaa ihmisten omat ideat ja osaaminen nykyistä paremmin käyttöön. Esimerkkiä voisi katsoa vaikkapa yksityiseltä sektorilta.

Lue lisää Kevan sivuilta.

Teksti: Marika Viherlaiho