Insinööri-lehti politiikka

Työttömyysturvan muutokset tulivat voimaan

Vuodenvaihteessa tuli voimaan useita maan hallituksen päättämiä muutoksia työttömille.

Omavastuuaika piteni vuoden alusta seitsemään arkipäivään, kun se oli aiemmin viisi arkipäivää. Omavastuuaika tarkoittaa aikaa, jolta työttömäksi jäänyt ei saa ansiopäivärahaa.

Lomakorvaukset jaksotetaan työttömyyden alkuun niin, että ansiopäivärahan maksaminen alkaa vasta pitämättömien lomien jälkeen.

Työttömyysetuudet eivät nouse kuluttajahintojen muutoksen mukana, sillä siihen vaikuttava kansaneläkeindeksi jäädytettiin.

Maan hallitus on päättänyt myös muista muutoksista, jotka alkavat myöhemmin alkaneena vuonna. Aprillipäivänä poistetaan työttömyysturvasta lapsikorotukset ja 300 euron suojaosa työtuloille. Elokuussa lopetetaan vuorotteluvapaajärjestelmä. Syyskuun alussa työttömyysturvaa leikataan 20 prosenttia kahdeksan viikon työttömyyden jälkeen, ja ansiopäivärahan saamisen ehtoja kiristetään.

Kuva: Tiina Oasmaa /Mostphotos