Insinööri-lehti

Työttömyysturvaan tiukennuksia

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee muutoksia työttömyysturvaan. Jatkossa työttömyysturvaa on mahdollista käyttää työllistymisen edistämiseen eli starttirahan, palkkatuen ja liikkuvuusavustuksen rahoittamiseen. Lisäksi työttömyysturvaan esitetään muutoksia, joiden tavoitteena on kannustaa aktiiviseen työn hakemiseen.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Muutokset ovat osa hallituksen kehysriihessä 5. huhtikuuta sopimaa työllisyyspakettia.

Starttirahaa ja palkkatukea yhä useammalle

Valtion rahoittamaa työttömyysturvaa käytettäisiin jatkossa työttömän starttirahaan, palkkatukeen ja liikkuvuusavustukseen. TEM:n tiedotteen mukaan uudistus tuo joustavuutta työllisyysmäärärahojen käyttöön ja takaa niiden riittävyyden.

Peruspäivärahan eli n. 700 euron suuruista starttirahaa voitaisiin myöntää enintään vuodeksi. Palkkatuki olisi jatkossa enintään 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista, mikä tekee sen käytöstä joustavampaa. Palkkatuen suuntaamisessa otetaan entistä enemmän huomioon pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy.

Liikkuvuusavustus on uusi tuki, jossa yhdistetään nykyinen matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus. Tuki voisi olla enintään kahden kuukauden peruspäiväraha eli jopa 1400 euroa.

Muutokset ovat ensin kaksivuotisia, jonka jälkeen muutoksia arvioidaan ja niiden jatkosta päätetään.

Muutokset kannustavat aktiiviseen työnhakuun

Jatkossa työtön ei enää voisi kieltäytyä kokoaikatyöstä sen vuoksi, että työttömyysturva on suurempi kuin palkka ja työn vastaanottamisesta aiheutuvat kulut. Jos oman alan työtä ei ole tarjolla, voidaan TE-toimistossa jo työttömyyden alussa tarjota muun alan työtä.

Työttömyysturvan työmatkoja koskevia säännöksiä yhdenmukaistetaan. Esimerkiksi jos työttömällä on oma auto, sitä tulisi käyttää työmatkoihin myös työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Työttömien tulisi osallistua pääsääntöisesti kaikkiin heille tarjottuihin palveluihin. Samalla työttömien palveluita TE-toimistoissa kehitetään. Työtarjouksia, työnhakuvalmennuksia ja omaehtoista työnhakua lisätään.

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti työn vastaanottamista koskevan lakiesityksen kuusi viikkoa kestävällä lausuntokierrokselle tänään.