Insinööri-lehti

Työttömyysturva tiukkenee

Ansiopäivärahan kesto lyhenee, omavastuuaika pitenee, ja korotusosat pienenevät vuodenvaihteessa.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työttömyysturvalaiksi, joka tulee voimaan vuoden 2017 alussa.

Ansiopäivärahan enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. 500 päivää voivat saada vain 58 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisten 20 vuoden aikana. Alle kolmen vuoden työhistorialla enimmäisaika lyhenee 300 päivään.

Omavastuuaika pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään.

Pitkän työuran perusteella maksettavasta korotusosasta luovutaan kokonaan. Kuitenkin työsuhteen päättyessä vuoden 2016 puolella korotusosaa voidaan maksaa 30. kesäkuuta saakka.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavaa korotusosaa alennetaan.


Kulukorvausta ei makseta enää omaehtoisten opintojen ajalta, jos opinnot aloitetaan vuodenvaihteen jälkeen.