Insinööri-lehti

Työttömyys väheni marraskuussa

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 2 534 000, mikä oli 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste oli 71,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,4 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,0 prosenttia.

Työttömiä oli 168 000, mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli 6,2 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi oli 7,1 prosenttia.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 12,5 prosenttia, mikä oli 2,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 425 000 eli 8 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 134 000, mikä oli 10 000 vähemmän viime vuoden marraskuuhun verrattuna.

Työnhakijat vähenivät

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun lopussa 229 000 työtöntä työnhakijaa. Määrä oli 42 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 10 000, mikä oli 2 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 132 000 henkilöä, mikä oli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina te-toimistoissa oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin te-toimistoihin 50 000 eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.