Insinööri-lehti

Työttömyys väheni kesäkuussa

Työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 250 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, kun se edellisvuoden kesäkuussa oli 9,3 prosenttia.

Työllisiä oli 15 000 enemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa. Toisella vuosineljänneksellä eli huhti-kesäkuussa työttömyysaste oli 9,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,0 prosenttia.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli kesäkuussa 72,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden kesäkuusta 1,3 prosenttiyksikköä 73,5 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 2,2 prosenttiyksikköä 71,5 prosenttiin.

Työttömyysaste oli kesäkuussa 8,9 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 9,2 ja naisten 8,4 prosenttia.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli kesäkuussa 21,7 prosenttia, mikä oli 1,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 4 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä hieman vähemmän kuin vuoden 2016 kesäkuussa.

Työnhakijat vähenivät

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa 320 000 työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 46 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Lomautettuja oli 13 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli yhtä paljon asiakkaita kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 46 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 8 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 44 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.