Insinööri-lehti

Työllisyys parani syyskuussa

Työttömien määrä väheni syyskuussa. Työttömiä aktivoitiin erilaisilla tavoilla, kuten työkokeiluilla.

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2016 syyskuussa 2 459 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 2 000 ja naisia 5 000 viimevuotista enemmän.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli 69,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste kasvoi edellisen vuoden syyskuusta 0,5 prosenttiyksikköä 70,2 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,3 prosenttiyksikköä 68,2 prosenttiin.

Työttömiä oli 204 000, mikä oli 21 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 104 000 ja naisia 100 000.

Työttömyysaste oli 7,7 prosenttia eli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,6 ja naisten 7,8 prosenttia.

Nuoria 15–24-vuotiaita oli yhteensä 635 000. Heistä työllisiä oli 252 000 ja työttömiä 50 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 302 000 henkeä. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli syyskuussa 16,5 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 syyskuussa 1 445 000 henkeä eli 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 152 000, mikä oli 4 000 vähemmän vuoden 2015 syyskuuhun verrattuna.

Aktivoitujen määrä kasvoi

Työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan syyskuussa 329 500. Se oli 7 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 13 100:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 125 400, mikä on 12 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 124 400 eli 900 vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin te-toimistoihin syyskuun aikana 46 900 eli 9 200 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaikkiaan te-toimistoissa oli syyskuussa avoinna 82 300 työpaikkaa, mikä oli 15 900 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna syyskuun lopussa 27 500 henkilöä, mikä on 2 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 17 300 henkilöä, mikä on 3 100 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Ennakkoilmoituksen mukaan lomautuksia on tulossa 4 300:lle, mikä on 1 700 viimevuotista vähemmän.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa 124 100 henkilöä, mikä on 5 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.