Insinööri-lehti

Työttömyys väheni IAET-kassassa viime vuonna

Vuonna 2017 kassaan saapui yhteensä reilut 108 000 hakemusta, mikä on reilut 26 000 hakemusta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ensihakemuksia saapui runsaat 8 000, kun vuotta aiemmin niitä tuli lähes 12 000.

Vuorotteluhakemusten määrä laski selvästi vuorottelun ehtojen kiristymisen takia. Viime vuonna vuorotteluhakemuksia saapui kassaan 173, kun aiemmin niitä saapui vielä 295. Uutta liikkuvuusavustusta haki 332 henkilöä.

Kassassa käsiteltiin viime vuonna yhteensä reilut 110 000 hakemusta, mikä on vajaat 24 000 vähemmän kuin aiemmin.

IAET-kassan jäsenistön keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna 2017 4,0 prosenttia. Kassan maksatus laski viime vuonna selvästi edellisestä vuodesta. Viime vuonna maksettiin korvauksia noin 170 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin kokonaismaksatus oli noin 214 miljoonaa euroa.

Työttömyyden rakenne muuttui jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Lomautettujen sekä lyhennettyä työaikaa tai osa-aikatyötä tekevien osuus laski vuodesta 2016.

Tuensaajien ikäjakauma vanheni edelliseen vuoteen verrattuna. Yli 50-vuotiaiden osuus oli noin 39 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli noin 36 prosenttia. Tästä yli 55-vuotiaiden osuus on noin 28 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli noin 24 prosenttia. Alle 30-vuotiaiden työttömien osuus laski hieman.