Insinööri-lehti

Työttömyys väheni hieman

Työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 213 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste pieneni 8,1 prosenttiin edellisen marraskuun 8,2 prosentista. Työllisiä oli 11 000 enemmän ja työvoiman ulkopuolella olevia 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisiä oli marraskuussa 2 413 000, mikä oli 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 7 000 ja naisia 4 000 enemmän kuin vuoden 2015 marraskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 67,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 66,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste kasvoi edellisen vuoden marraskuusta 0,5 prosenttiyksikköä 68,3 prosenttiin. Naisten työllisyysaste kasvoi 1,0 prosenttiyksikköä 67,1 prosenttiin.

Työttömiä oli marraskuussa 213 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 120 000 ja naisia 94 000.

Työttömyysaste oli marraskuussa 8,1 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,8 ja naisten 7,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,7 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli marraskuussa yhteensä 634 000. Heistä työllisiä oli 236 000 ja työttömiä 45 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin yhteensä, kuuluvien nuorten määrä oli 281 000 henkeä. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 16,1 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 20,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2016 marraskuussa 1 483 000 henkeä eli 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 166 000, mikä oli 15 000 enemmän vuoden 2015 marraskuuhun verrattuna.

Työttömien työnhakijoiden määrä pieneni

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2016 lopussa kaikkiaan 329 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 14 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys väheni marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kahdentoista ely-keskuksen alueella. Eniten työttömyys väheni Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa. Työttömyys lisääntyi ainoastaan Satakunnassa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.

Lomautettuja oli marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneina 21 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 129 000 henkilöä, mikä oli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 40 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 39 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.