Insinööri-lehti

Työttömyys kasvoi viime vuonna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuonna 2015 keskimäärin 252 000 henkeä, mikä oli 20 000 henkeä enemmän kuin vuonna 2014. Työttömyysaste oli viime vuonna keskimäärin 9,4 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 8,7 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli 2 437 000 vuonna 2015, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuonna 2014. 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 68,1 prosenttia vuonna 2015, kun se vuonna 2014 oli 68,3 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 68,5 ja naisten 67,7 prosenttia. Sekämiesten että naisten työllisyysaste pieneni hieman vuoteen 2014 verrattuna.

Vuonna 2015 työttömien määrä kasvoi 20 000 hengellä edeltävästä vuodesta. Työttömänä oli vuonna 2015 keskimäärin 252 000 henkeä, joista miehiä oli 137 000 ja naisia 115 000. Työttömien miesten määrä kasvoi 8 000 ja työttömien naisten määrä 12 000 hengellä vuodesta 2014. Työttömien määrä on ollut kasvussa vuodesta 2012 lähtien.

Työttömyys lisääntyi kaikkien muiden aluehallintovirastojen alueilla, paitsi Pohjois-Suomessa. Eniten työttömien määrä kasvoi Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 9 000 hengellä sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella, 6 000 hengellä.

Vuonna 2015 oli työttömien lisäksi 144 000 työvoiman ulkopuolella olevaa piilotyöttömäksi luokiteltua henkilöä, jotka olisivat halunneet ja voineet ottaa vastaan työtä, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti etsineet. Piilotyöttömien määrä nousi 5 000 hengellä edellisvuodesta. Piilotyöttömien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008 lähtien.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuosikatsauksesta Työllisyys ja työttömyys vuonna 2015.