Insinööri-lehti

Työttömien opiskelu näyttäytyy yhä hämärätoimintana

Akava toivoo kiireellisiä korjauksia hallituksen esitykseen työttömien omaehtoisesta opiskelusta. Suurin ongelma on, että työttömän opiskelu nähdään lakiesityksessä yhä mahdollisena väärinkäytösepäilynä eikä oman osaamisen ja työmarkkina-aseman parantamisena.

– Työttömän opiskelu tai oman osaamisen täydentäminen näyttäytyy laissa siltä, kuin se olisi jotakin puolirikollista toimintaa. Opiskelun pitäisi näyttäytyä laissa siten, että se on itsestään selvä tapa käyttää työttömyysjakso tarkoituksenmukaisesti hyväksi. Jostakin syystä erityisesti yliopisto-opintojen suorittaminen tietyissä tilanteissa vaikeutuisi, eikä tätä muutosta edes tunnusteta, sanoo asiantuntija Ida Mielityinen.

Lakiesitys voi toteutuessaan jopa tiukentaa työttömien mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun. Esityksen mukaan te-toimistoille jäisi mahdollisuus määrätä, mikä on työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisinta opiskelua ja mikä ei ole.

– Lakiesitys ylenkatsoo erityisesti korkeakoulutettujen kykyjä arvioida omia osaamistarpeitaan. Lisäksi sekä työttömän että työssäkäyvän yliopisto-opinnot voivat olla ja useimmiten ovatkin hyvin paljon muuta kuin uuteen tutkintoon johtavia. Opiskelu ja oman osaamisen kehittäminen ei tarkoita sitä, ettei samalla voisi olla työmarkkinoiden käytettävissä, Mielityinen muistuttaa.

Lain ja sen perusteluiden pitää olla äärimmäisen läpinäkyviä, koska ministeriö käyttää sen avulla suurta valtaa ohjeistaessaan te-toimistoja lain tulkinnassa. Eduskunnan tulisikin lakia hyväksyessään vaatia tarkkoja suuntaviivoja siitä, kuinka ministeriö aikoo keskeisiltä osin ohjeistaa lain toimeenpanoa te-toimistoissa.

– Lakiesitys on yhä valitettavan epäjohdonmukainen ja epäselvä. Käytännössä te-toimistojen työntekijät voisivat soveltaa lakia aivan oikein mutta silti aivan eri tavalla kahden samankaltaisen, osaamisestaan huolehtivan työttömän kohdalla, sanoo ekonomisti Heikki Taulu.

Koska lakiesitys uhkaa jopa heikentää työttömien mahdollisuutta opiskeluun, Akava on nostanut työttömyysajan opiskelun myös hallituksen asettamaan työryhmään. Kolmikantainen työllisyysryhmä selvittää syyskuun aikana, kuinka työttömyysturvaa voitaisiin uudistaa nykyistä aktivoivammaksi. Akavan mielestä opiskelu ja oman osaamisen kehittäminen olisi nimenomaan nykyistä huomattavasti aktivoivampaa työllistämispolitiikkaa.