Insinööri-lehti

Työtapaturmien lukumäärä laski viime vuonna

Vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2014 yhteensä 116 331 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Määrä on noin 5,6 % edellisvuotta pienempi. Tiedot käyvät ilmi Tapaturmavakuutuslaitosten liiton julkaisemista tilastoista. 

Korvatuista työtapaturmista 98 743 sattui työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä laski vuodesta 2013 noin 2,8 % ja työmatkatapaturmien noin 18,7 %.

Vuonna 2014 sattui 29,2 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Taajuustaso tarkoittaa käytännössä, että noin 22 palkansaajaa kohden korvattiin keskimäärin yksi työpaikkatapaturma. Työpaikkatapaturmien taajuus laski hieman vuodesta 2013, jolloin taajuus oli 29,6 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia.

Vuonna 2013 työpaikkatapaturmissa kuoli 16 palkansaajaa ja työmatkatapaturmissa 13 palkansaajaa. Määrä on kaikkien aikojen matalin. TVL:n ennakkoarvion mukaan vuonna 2014 työpaikkatapatumissa kuoli 20 palkansaajaa.

Oikea kehityssuunta – vauhti voisi olla rivakampaa

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton informaatio- ja valvontatoiminnon johtaja Mika Tynkkysen mukaan talouden taantumassa työt vähenevät tyypillisesti korkeamman tapaturmariskin toimialoilla, kuten rakentamisessa ja teollisuudessa. Tämä johtaa luonnollisesti myös kokonaistaajuuden laskuun ja voi samalla häivyttää yksittäisten, pienempien ja pienemmän riskin toimialojen trendin vastaista kehitystä.

– Kaiken kaikkiaan Suomi edustaa työturvallisuudessa kuitenkin ”hyvää eurooppalaista” keskitasoa. Työturvallisuuden kärkimaiden joukkoon meillä on vielä matkaa, mutta esimerkiksi rakennusalalla ja teollisuudessa on saavutettu merkittäviä tuloksia työturvallisuuden kehittämisessä kuluneiden 10-15 vuoden aikana, Tynkkynen sanoo.

Yrittäjien työtapaturmien lukumäärä laski

Yrittäjille, jotka olivat ottaneet vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen, korvattiin 6 572 työtapaturmaa, joista 508 oli työmatkatapaturmia. Yrittäjille sattuvat työtapaturmat ovat samantyyppisiä kuin palkansaajien työtapaturmat.