Insinööri-lehti

Työtapaturmat kääntyivät lievään nousuun viime vuonna

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2015 yhteensä noin 123 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Lisäksi vapaaehtoisesti itsensä vakuuttaneille yrittäjille korvattiin noin 6500 työtapaturmaa.

Palkansaajien korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 101 000 ja työn ja kodin välisillä matkoilla sattuneita työmatkatapaturmia noin 22 000. Työpaikkatapaturmien määrä nousi noin 2 % vuodesta 2014.

Työmatkatapaturmien määrä nousi selvästi (noin 26 %) edellisvuodesta, jolloin työmatkatapaturmia sattui tavanomaista vähemmän (17587 kpl). Sekä työpaikka- että työmatkatapaturmien lukumäärät palasivat vuoden 2013 tasolle.

Toimialojen yhteenlaskettu työpaikkatapaturmataajuus nousi

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli noin 29,8 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia. Taajuusluku nousi hieman vuodesta 2014, jolloin taajuus oli 29,2. Pitkällä aikavälillä taajuustrendi on ollut kuitenkin selvästi laskeva.

Teollisuuden toimialaa lukuun ottamatta tapaturmataajuudet joko nousivat tai pysyivät edellisvuoden tasolla. Monilla päätoimialoilla taajuus palasi vuoden 2013 tasoon. Pidemmällä aikavälillä erityisesti rakentamisen ja teollisuuden toimialan taajuustrendi on kuitenkin ollut laskeva.  Vähittäis- ja tukkukaupan osalta taajuus on pysytellyt viimeisen kymmenen vuotta hyvin samalla tasolla. Kuntasektorilla taajuustrendi on ollut pidemmällä aikavälillä hieman nouseva.

Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä nousi

Ennakkoarvion mukaan työpaikkatapaturmissa kuoli viime vuonna 25 palkansaajaa ja työmatkatapaturmissa 10 palkansaajaa. Vuonna 2014 työpaikkatapaturmissa sai tämän hetken tiedon mukaan surmansa 22 ja työmatkatapaturmissa 9 palkansaajaa.