Insinööri-lehti

Työsuojelu vaatii parantamista

Suomessa työsuojelun tila on vasta hyvällä perustasolla, ja muuttuva työ vaatii koko ajan kehittämistä.

Työsuojelun tilaa selvitettiin marraskuussa Työsuojelupaneelissa. Työsuojelun vaikuttavuudesta vastaajat antoivat keskimäärin kouluarvosanan 7,6.

Muuttuva työ edellyttää työsuojelun jatkuvaa uudistamista ja kehittämistä, mutta tähän ei tunnu löytyvän työpaikoilla aikaa.

– Haluamme kannustaa työsuojelutoimijoita jatkamaan sitkeästi suunnitelmallista ja uudistavaa työsuojelutyötä työpaikoilla, kehottaa erityisasiantuntija Hanna Uusitalo Työterveyslaitoksesta.

Suojelua seurataan useilla mittareilla, jotka vaihtelevat työpaikoilla. Yleisiä ovat tapaturmien lukumäärä, tapaturmien kustannukset, työsuojeluun menevät henkilöresurssit ja työterveyshuollon kustannukset.

Mittareiden lisäksi arvioidaan myös työsuojelun tilaa laadullisesti. Tähän kuuluu riskien kartoittamista ja suojelun kehittämistä. Vastaajat pitävät tärkeänä, että työsuojelu nähdään osana liiketoimintaa, jotta sitä ei nähdä pelkkänä kustannuseränä. Työsuojelun onnistumiseen tarvitaan sitoutunut johto sekä työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut.

Työsuojelupaneeli on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen toteuttama kyselytutkimus työsuojeluhenkilöstölle. Kysely lähetettiin Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle työsuojeluvaltuutetulle ja -päällikölle, joista kyselyyn vastasi 290. Kyselyn vastusprosentti oli kymmenisen prosenttia.