Insinööri-lehti

Työpaikkoja syntyi kasvuyrityksissä

Uusia työpaikkoja syntyi viime vuonna 252 000. Lähes puolet rekrytoinneista johtui uuden työpaikan luomisesta. Kokonaisuudessaan työllisyys kasvoi 11 000 henkilöllä.

Tänään ilmestyneessä työ- ja elinkeinoministeriön analyysissa tarkastellaan uusia työpaikkoja. Niitä syntyy silloin, kun rekrytointi ei johdu vaihtuvuudesta tai poistuman korvaamisesta.

Eniten uusia työpaikkoja syntyy yrityksissä.
Biotalous edusti 6,6 prosenttia kaikesta työvoiman hankinnasta. Biotalous oli myös merkittävä uusien työpaikkojen luoja, mikä johtuu osittain siihen kuuluvien toimialojen kausi- tai projektiluontoisuudesta.

Energiasektorilla, joka sisältyy osittain biotalouteen, kokonaisuudessaan syntyy melko runsaasti uusia työpaikkoja. Kaivos- ja louhinta-alalla uusia työpaikkoja syntyy vain vähän.

Uusien työpaikkojen synty liittyi selvästi kasvuhakuisiin yrityksiin, joissa henkilöstömäärä lisäksi vaihteli. Myös vakinaisten henkilöiden rekrytointi, ulkomailta hankitun henkilöstön käyttö sekä opiskelijoiden ja koululaisten palkkaaminen liittyivät uusien työpaikkojen syntyyn.

Työnantajat ovat ilmoittaneet rekrytointiongelmista, mutta valtaosa niistä ratkesi ja avoin paikka saatiin täytettyä. Kuitenkin noin 11 000 uutta työpaikkaa jäi syntymättä työvoimapulan vuoksi.

Analyysissa tarkastellaan rekrytointia ja uusien työpaikkojen syntyä, joka yhdessä työpaikkojen tuhoutumisen kanssa muodostaa työllisyyden kokonaismuutoksen. Analyysissa ei tarkastella työpaikkojen poistumaa.