Insinööri-lehti

Työolobarometri: Työelämä digitalisoituu nopeasti

Sosiaalisen median ja sähköisten työtilojen käyttö sekä etätyö ja joustavat työajat lisääntyivät työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrin mukaan viime vuonna.

Sosiaalista mediaa työssään käytti vuonna 2016 yhteensä 26 prosenttia palkansaajista, kun edellisvuonna osuus oli 21 prosenttia. Sähköisten työtilojen tai pikaviestimien käyttö yleistyi 47 prosentista 54 prosenttiin.

Etätöitä tekee jo joka kolmas vähintään satunnaisesti. Aiemmin etätöitä on tehnyt noin neljännes palkansaajista. Myös joustavien työaikojen käyttö kohosi ennätykseen. Noin 70 prosenttia palkansaajista oli joustavien työaikajärjestelmien piirissä. Edellisvuoteen verrattuna osuus kasvoi noin viisi prosenttiyksikköä.

Automaatio on astunut vasta vähitellen työelämään. Vain joissakin ammattiryhmissä, kuten yleissihteereillä, tehtäviä on automatisoitu paljon.

Koulutuspäivien määrä kääntyi nousuun pitkän laskun jälkeen. Työnantajan maksamaan palkalliseen koulutukseen osallistui vuonna 2016 yhteensä 57 prosenttia palkansaajista edellisvuoden 53 prosentin sijaan. Koulutus kesti myös keskimäärin pidempään kuin vuonna 2015.

Työtehtävien hoitamisesta vapaa-ajalla kysyttiin barometrissä ensimmäistä kertaa. Noin 13 prosenttia vastaajista kertoo hoitavansa työasioitaan korvauksetta vapaa-ajalla viikoittain tai päivittäin. Insinööriliitto vaatii työaikalain uudistamista niin, että kaikki työ lasketaan työajaksi riippumatta paikasta tai ajasta, missä ja milloin työtä tehdään.

Palkansaajien näkemys Suomen työmarkkinakehityksestä on valoisin sitten 2010. Ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen useampi uskoo kehityksen olevan parempaan kuin huonompaan suuntaan.

Tulokset perustuvat vuoden 2016 työolobarometrin ennakkotietoihin. Barometri kuvaa työelämän laadun kehitystä palkansaajien näkökulmasta, ja siihen on haastateltu 1 631 palkansaajaa.