Insinööri-lehti työmarkkinat

Työntekijöiden asema turvataan kilpailijamaissa Suomea paremmin

Muissa maissa työnantajaliitot ovat pitäneet tehtävänsä sopijaosapuolena, ja paikallisia sopimuksia on pystytty tekemään tasapuolisesti.

Työelämäkonsultti Jyrki Raina osoittaa tuoreessa selvityksessään, että Suomen verrokkimaat suojaavat työntekijäpuolen aseman paikallisessa sopimisessa Suomea vahvemmin. Selvityksessä vertailtiin Ruotsin, Tanskan, Saksan ja Hollannin metalli- ja paperiteollisuuden henkilöstön edustajien asemaa sekä paikallista sopimista.

– Henkilöstön asemaa on verrokkimaissa turvattu laajasti esimerkiksi myötämääräämisoikeuden, tulkintaetuoikeuden, tiedonsaannin ja hallintoedustuksen kautta. Henkilöstön asema on näistä johtuen vahva, ja houkutus sopia asioista paikallisesti siksi suurempi, Raina sanoo.

– Suomesta puuttuu verrokkimaissa käytössä olevaa lainsäädäntöä ja rakenteita. Täällä keskustelua paikallisen sopimisen edistämisestä käydäänkin lähinnä yritysten taloudellinen etu edellä.

Vaikka paikallinen sopiminen on laajentunut selvityksen kohteena olevissa maissa, se on tapahtunut toimialakohtaisten työehtosopimusten puitteissa. Työntekijä- ja työnantajaliitot ovat säilyttäneet asemansa niin sopijaosapuolina kuin asiantuntijoina ja järjestelmän toimivuuden valvojina.

– Suomessa teknologiateollisuuden ja metsäteollisuuden työnantajat kulkevat päinvastaiseen suuntaan. Tätä muutosta ei voida perustella ainakaan viittaamalla Suomen keskeisiin kilpailijamaihin, sillä niissä kyseisten toimialojen työehtosopimukset ovat toimialakohtaisia, aivan kuten Suomessa tähän sopimuskierrokseen asti, Raina sanoo.

Rainan tekemä selvitys julkistettiin tänään kansainvälisenä Kunnon työn päivänä. Selvitys on tehty asiantuntijahaastatteluiden sekä lakien, työehtosopimusten ja muiden kirjallisten lähteiden avulla. Selvityksen tilasivat Teollisuusliitto, Paperiliitto, YTN ja Ammattiliitto Pro.

Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa pitää tuloksia yhdenmukaisina ylempien toimihenkilöiden kanssa.

– Suomalaisessa keskustelussa halutaan usein ottaa rusinat pullasta ja tuoda vain työnantajaa hyödyttäviä elementtejä paikalliseen sopimiseen. Unohdetaan, että sopimista voidaan edistää vain kehittämällä henkilöstönedustajien asemaa, Oksa sanoo.

Kuva: Arne Trautmann /Mostphotos