Insinööri-lehti

Työnhakijoiden määrä väheni

Työnhakijoiden määrä laski syyskuussa, vaikka työttömien määrä nousi syyskuussa. Myös avoimien työpaikkojen määrä kasvoi.

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan 2 461 000, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 9 000 enemmän ja naisia 8 000 vähemmän kuin vuosi aiemmin.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli syyskuussa 69,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,2 prosenttia.

Työttömiä oli 214 000, mikä oli 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 111 000 ja naisia 102 000 henkeä.

Työttömyysaste oli syyskuussa 8,0 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Sekä miesten että naisten työttömyysaste oli 8,0 prosenttia.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli syyskuussa 16,9 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 442 000 henkeä eli 2 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 155 000, mikä oli 4 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työnhakijat vähenivät

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa 276 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 54 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Työttömyys laski syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien ely-keskusten alueilla mutta eniten Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Satakunnassa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 9 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa yhteensä 122 000 henkilöä, mikä oli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,5 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina te-toimistoissa oli 33 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 000 pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Te-toimistoihin ilmoitettiin syyskuussa 50 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.