Insinööri-lehti

Työnantajat karsastivat aluksi osaamistiliä

Insinööriliitto esitti tänään kahdeksan muun akavalaisen ammattiliiton kanssa osaamistiliä jatkuvan oppimisen tukemiseksi. Esitys sai työnantajien ja valtion puolelta monia kehitysehdotuksia.

Jokainen työikäinen saisi esityksen mukaan osaamistilille vuosittain osaamissetelin, jonka hän voisi käyttää kouluttautumiseen. Mallissa kustannukset jaettaisiin valtion, työnantajan ja työntekijän kesken.

Työnantajien ja valtion edustajat esittivät näkemyksensä tuoreeltaan julkistustilaisuudessa.

Työnantajapuoli ilmaisi selvästi, ettei se halua lisää maksuvelvoitteita. Työantajat korostivat, että työntekijöitä koulutetaan jatkuvasti työelämässä. He eivät puuttuneet esimerkiksi työttömien osaamisen kehittämiseen.

Valtion puolelta muistutettiin, että suuren väestönosan kouluttaminen on niin kallista, ettei sitä voida rahoittaa pelkästään julkisella rahalla. Koulutusjärjestelmä tarvitsee rahaa myös yksityiseltä puolelta, mikä mallissa on huomioitu.

Yhdeksän liiton osaamistilimallissa koulutettava kustantaa osan koulutuksesta. Näin voidaan lisätä varmuutta, että työikäiset hankkivat oikeasti hyödyllistä koulutusta. Osaamistilimallin kehitys jatkuu, ja sitä odotetaan seuraavan hallituksen ohjelmaan.