Insinööri-lehti

Työnantajalle tulossa velvollisuus maksaa kilpailukiellosta

Lakiin esitetään kilpailukieltojen tekemistä maksulliseksi työnantajalle, jotta palkansaajalla olisi mahdollisuus toimeentuloon kilpailukiellon aikana.

Kolmikantainen työryhmä on valmistellut luonnoksen lakimuutoksista, jotka laajentaisivat työnantajan velvollisuuden maksaa kilpailukieltosopimuksesta korvausta työntekijälle koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Nykyään velvollisuus sisältyy vain yli puolen vuoden mittaisiin kilpailukieltosopimuksiin.

– Esitys suojelee palkansaajan toimeentuloa kilpailukiellon aikana, tiivistää työryhmään osallistunut Insinööriliiton lakimies Satu Tähkäpää.

Kilpailukieltosopimuksesta olisi maksettava työntekijälle prosenttiperusteinen korvaus. Enintään kuuden kuukauden rajoitusajalta korvausta olisi maksettava 40 prosenttia tavanomaisesta palkasta, yli kuuden kuukauden rajoitusajalta taas 60 prosenttia palkasta. Kilpailukielto saisi edelleen kestää enintään yhden vuoden.

– Meidän mielestämme korvaus on liian pieni. Olisimme halunneet täyden korvauksen, Tähkäpää sanoo.

Esitys määrittelisi korvaukselle maksamisajankohdan, jota nykyisessä laissa ei ole määritelty. Esitys antaisi työnantajalle lisäksi mahdollisuuden irtisanoa kilpailukieltosopimus irtisanomisaikaa noudattaen.

Lakimuutos vaikuttaisi monen insinöörin elämään, sillä suurella osalla insinööreistä on kilpailukieltosopimus. Muutokset tehtäisiin työsopimuslakiin ja merityösopimuslakiin vuoden 2021 alusta alkaen. Muutokset vaikuttaisivat vanhoihin kilpailukieltosopimuksiin vuoden siirtymäajan jälkeen.

Työryhmän työ perustuu Sanna Marinin hallitusohjelmaan, jonka mukaan kilpailukieltosopimusten käyttöä rajataan täsmentämällä lainsäädäntöä. Luonnos hallituksen esityksestä on lausuntokierroksella 22.5. asti.

Kuva: Shalamov/Mostphotos