Insinööri-lehti

Työn henkisestä kuormittavuudesta kansantauti

Työajan riittämättömyys ja henkisen kuormituksen kasvu koettelevat julkisalan työhyvinvointia. Työntekijöiden määrää pidetään riittämättömänä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen on huolestunut työn henkisen kuormittavuuden kasvusta kunta-alalla. Lisääntynyt kuormittavuus ja kiire tulivat ilmi Kevan ja Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän tänään julkistamassa Julkisalan työhyvinvointia selvittäneessä tutkimuksessa.

– Työpaikkojen henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät tulee selvittää ja puuttua haittatekijöihin, jotta työntekijät ja esimiehet eivät uuvu työssään. Erityisen tärkeänä näkisin, että työnantaja huolehtii riittävistä henkilöresursseista, Luukkainen sanoo.

– Työntekijöiden ja esimiesten kokemus työajan riittämättömyydestä asettaa paineita myös työaikojen kehittämiseksi. Työlle omistautuminen on hyvä merkki, mutta ylikuormitus ei sitä ole, Luukkainen huomauttaa.

– Henkilöstösuunnittelun puutteet nousevat esille, kun valmistellaan sotea. Työnantajien pitää tehdä henkilöstösuunnitelmat ja -raportit ja käyttää niissä tunnuslukuina myös työhyvinvointia sekä koettua turvallisuutta.

JUKO vaatii, että myös julkisalan työtehtävissä koettuun kiusaamiseen ja väkivaltaan puututaan entistä tehokkaammin. Kullekin toimialalle tulisi kehittää työhyvinvoinnin seurantamenetelmä.

JUKO neuvottelee noin 210 000 koulutetun palkansaajan palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla. Kaikkiaan neuvottelujärjestö on osapuolena sopimuksissa, jotka koskevat lähes 600 000 suomalaista palkansaajaa.