Insinööri-lehti

Työmarkkinauudistuksissa tarvitaan pitkäjänteisyyttä

Suomella on opittavaa muissa maissa toteutetuista työmarkkinauudistuksista ja maiden kokemuksista. Toisaalta Suomessa on tehty onnistuneita, esimerkillisiä uudistuksia kuten muutosturvauudistus.

Kansainvälisen tutkimusraportin mukaan onnistunut uudistus työmarkkinoilla on laaja-alainen, pitkäjänteinen, johdonmukainen ja uskottava. Raportti vertailee työmarkkinoiden uudistuksia Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa.

Työministeri Lauri Ihalaisen mukaan tutkimuksen anti on otettu huomioon uutta työpolitiikkaa koskevissa linjauksissa. Ne tulevat hallituksen käsittelyyn lähiviikkoina.

– Suomessa on tarve tehdä laaja-alaisia työmarkkinoita koskevia poliittisia uudistuksia, joita myös tulevat hallitukset sitoutuvat toteuttamaan. Meillä on tähän hyvät mahdollisuudet, ministeri linjaa.

Tutkimuksen mukaan onnistuneet uudistukset käsittelevät johdonmukaisesti työttömyysturvaa, julkista työvoimapalvelua, työvoimapoliittisia toimenpiteitä sekä toimenpiteiden kohdentamista eri ryhmille. Menestykselliset uudistukset ovat linjassa talouspolitiikan kanssa ja perustuvat tutkimustietoon.

Ruotsissa ja Tanskassa on yleinen korkea työllisyys ja toimivat työmarkkinat. Ruotsissa ikääntyneet on saatu hyvin mukaan työelämään, Tanskassa puolestaan nuoret. Saksassa on edistytty jokaisella työpolitiikan alueella johdonmukaisten ja yli hallituskausien jatkuneiden uudistusten ansiosta.

– Uudistuksissa olennaista on myös, että työnantajat ja työnhakijat sekä yksityiset toimijat luottavat uudistusten pitkäjänteisyyteen ja mukauttavat niihin toimintaansa. Mikäli luottamusta politiikkaan ja sen jatkuvuuteen ei ole, kehittämistä ei tapahdu. Sen vuoksi on harjoitettava johdonmukaisesti samansuuntaista politiikkaa useiden hallituskausien ajan, Ihalainen korostaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkijat ovat laatineet raportin yhteistyössä Saksan, Tanskan ja Ruotsin työmarkkinauudistuksia ja hallintoa hyvin tuntevien tutkijoiden kanssa.