Insinööri-lehti politiikka

Työmarkkinaosapuolet lisäisivät koulutus- ja tutkimuspanostuksia

EK, Akava sekä korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt pitävät korkeakoulu-, tutkimus- ja osaamispanostusten kasvattamista välttämättömänä.

Organisaatiot esittävät yhteisessä kannanotossaan, että koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostaminen nousee seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Korkeakoulujen perusrahoituksen vakaudesta, ennakoitavuudesta ja riittävästä tasosta on huolehdittava jatkossa paremmin.

Koulutustason nostaminen sekä jatkuvan koulutuksen mallien ja rahoituksen kehittäminen auttavat nostamaan työllisyysastetta ja kasvattamaan taloutta.

Korkeasti koulutettu työvoima, korkean lisäarvon tuotteet ja vetovoimaiset osaamiskeskittymät houkuttelevat Suomeen kansainvälisiä osaajia, investointeja ja yrityksiä nykyistä enemmän. Osaajien työperäistä maahanmuuttoa tulee järjestöjen mielestä kehittää nykyistä sujuvammaksi.

Kannanotto tavoittelee hallitusohjelmaan pitkäjänteistä tki-politiikkaa, johon kuuluu tki-panostusten osuuden kasvattaminen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Kannanoton ovat laatineet Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja sen jäsenliitto Sivistystyönantajat, Akava ja sen kannanotossa listatut jäsenliitot, UNIFI, Arene, SYL ja SAMOK sekä kaikki Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Kuva: Craig Robinson /Mostphotos