Insinööri-lehti

Työllisyysmalli sorsii aktiivisia työnhakijoita

Akava on pettynyt raporttiin, jonka työllisyystyöryhmä luovutti tänään valtiovarainministeri Petteri Orpolle (kok.). Kolmikantaisen työryhmän esittämä malli ei huomioi työttömän omatoimista työnhakua tai osaamisen kehittämistä.

Malli esittää, että työttömällä on rahattomia omavastuupäiviä. Ne muuttuvat korvauspäiviksi, jos hän on ollut edeltävän kolmen kuukauden aikana töissä vähintään 18 tunnin ajan neljän viikon aikana tai osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin viiden päivän ajan. Jos nämä ehdot eivät täyty, työtön menettää yhden korvauspäivän kuukaudessa ja työttömyysturva pienenee 4,65 prosenttia.

Akava pitää ongelmana, että omavastuupäivien lisäämiseltä ei voi välttyä aktiivisellakaan omatoimisella työnhaulla.

– Erityisesti korkeakoulutetut työttömät eivät jää vain te-toimistojen avun varaan, vaan etsivät töitä ja pyrkivät pitämään osaamistaan yllä itse aktiivisesti, sanoo Akavaa työryhmässä edustanut ekonomisti Heikki Taulu.

Erityisesti Elinkeinoelämän keskusliitto EK suhtautui nuivasti työttömien opiskeluun.

– Kun aloja häviää ja uusia syntyy tilalle, on aivan ehdottoman tärkeää, että niin työssä olevien kuin työttömien osaamista ja koulutusta täydennetään jatkuvasti, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.

Omavastuupäivien lisäämisen kriteerit ovat Akavan mukaan epäoikeudenmukaiset niitä työnhakijoita kohtaan, joille ei tarjota työllistymistä edistävää palvelua ja jotka eivät aktiivisesta työn hakemisesta huolimattakaan onnistu työllistymään. Työnhaun riittävä aktiivisuus voitaisiin todentaa esimerkiksi kolmen kuukauden välein tapahtuvassa haastattelussa.

Akava vaatii maan hallitusta parantamaan työttömien opiskelumahdollisuuksia. Insinööriliitto tukee lakialoitetta, joka sallisi opiskelun tietyin ehdoin työttömyysturvalla.