Insinööri-lehti

Työllisyyskokeilut päättyivät

Alueelliset työllisyyskokeilut päättyivät vuoden vaihteessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raportti kannustaa kokeilukulttuurin jatkumiseen.

Laki julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisista kokeiluista tuli voimaan elokuussa 2017, ja sen voimassaolo päättyi viime vuoden lopussa. Samalla päättyvät alueelliset työllisyyskokeilut.

Kokeilun loputtua kuntien asiakkaina olleet työnhakijat siirtyivät vuoden vaihteessa takaisin te-toimiston asiakkaiksi. Asiakkaiden palvelutaso säilyy ennallaan.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tuottama raportti kannustaa palveluiden kehittämistä kokeiluin. Kahdeksasta kokeilusta viisi oli kuntapohjaisia kokeiluja ja muut kolme olivat maakuntapohjaisia kokeiluja.