Insinööri-lehti

Työllisyyden kasvu seisahtui

Työllisyysasteen trendi on pysynyt tasaisena viime kuukausina.

Työllisiä oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa hiukan vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 14 000 vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,6 prosenttia.

Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia ja työttömyysasteen 6,6 prosenttia. Heinäkuun kausitasoitettujen tietojen mukaan sekä työllisyysasteen että työttömyysasteen trendi ovat pysyneet ennallaan viime kuukausina.

Työllisiä oli heinäkuussa 2 628 000, mikä oli kolme tuhatta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyysaste oli 74,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 74,1 prosenttia.

Työttömiä oli 169 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli 6,0 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli heinäkuussa 9,3 prosenttia, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 330 000 eli 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 110 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin viime vuoden heinäkuussa.

Avoimet työpaikat runsastuvat

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa 269 000 työtöntä työnhakijaa. Määrä oli 15 000 vuoden takaista pienempi. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 11 000, mikä oli sama määrä kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli heinäkuun lopussa yhteensä 101 000 henkilöä, mikä oli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Palveluiden piirissä oli 3,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina te-toimistoissa oli 37 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin vuotta aiemmin. Te-toimistoihin ilmoitettiin heinäkuussa 53 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa.