Insinööri-lehti

Työllisyyden kasvu luo positiivisen kierteen

Palkansaajien ostovoima kasvoi viime vuonna 1,8 prosenttia, kertoo Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan (Tukuseto) tuore palkanmuodostuksen seurantaraportti.

Palkansaajien yhteenlasketussa ostovoimassa otetaan huomioon työllisten palkansaajien palkan ostovoiman muutoksen lisäksi työllisyyden kehitys. Ostovoimaa tukivat työllisyyden kasvu ja kilpailukykysopimukseen liittyneet veronkevennykset, mutta sitä heikensivät inflaation nopeutuminen, työntekijän sosiaaliturvamaksujen nousu sekä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus.

Viime vuonna työllisten määrä kasvoi 1,0 prosenttia eli noin 25 000:lla, ja työllisyysaste nousi 69,6 prosenttiin.

– Vahva työllisyyden kasvu luo taloudessa myönteisen kasvukierteen. Ihmiset luottavat tulevaisuuteen ja uskaltavat kuluttaa. Kotimainen kysyntä vahvistuu ja kasvua tulee lisää, luonnehtii Akavan pääekonomisti Eugen Koev.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston joulukuun ennusteen mukaan bruttokansantuotteen kasvu jatkuu kohtuullisen nopeana vuosina 2018 ja 2019, mikä parantaa edelleen työllisyyttä. Työllisyysasteen odotetaan nousevan lähes 71 prosenttiin ja vastaavasti työttömyysasteen laskevan alle kahdeksan prosenttiin vuonna 2019.

Valtiovarainministeriön arvio on, että ansiotasoindeksi, joka mittaa palkkojen yleistä kehitystä, nousee kaksi prosenttia vuodessa sekä tänä että ensi vuonna. Kaikkiaan tänä vuonna palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima kasvaa 1,3 prosenttiyksikköä eli puoli prosenttiyksikköä hitaammin kuin viime vuonna. Tärkein syy on kuluttajahintojen nousuvauhdin normalisoituminen viime vuosien poikkeuksellisen alhaisista lukemista.

Tukuseto laatii taloudellisia selvityksiä ja laskelmia työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja sekä päätöksentekoa varten. Toimikunnassa ovat edustettuina muun muassa keskeiset työmarkkinajärjestöt.