Insinööri-lehti

Työhygieeniset altisteet aiheuttavat ammattitauteja

Terveydelle haitalliset kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät aiheuttavat vuosittain tuhansia ammattitautitapauksia Suomessa. Niiden torjuminen vaatii ammattitaitoa, kerrotaan tänään järjestettävässä kansainvälisen työturvallisuuspäivän seminaarissa.

Vähintään puoli miljoonaa ihmistä kärsii melusta, kemikaaleista tai sisäilmaongelmista. Näitä kutsutaan työhygieenisiksi altisteiksi. Ne aiheuttivat Työterveyslaitoksen mukaan vuonna 2014 yhteensä noin 4 000 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä.

Altistuminen näkyy myös työtapaturmatilastoissa. Työhygieeniset altisteet aiheuttavat noin viisi prosenttia vakuutusyhtiöiden korvaamista työtapaturmista. Tiedot ovat peräisin Tapaturmavakuutuskeskuksen vuoden 2016 työtapaturmatilastoista.

– Altisteet voivat johtaa jopa työkyvyttömyyteen. Altisteiden aiheuttamista ammattitaudeista seuraa yksilöille vahinkoa ja niistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet aiheuttavat taloudellista haittaa yrityksille ja yhteiskunnalle, sanoo Työturvallisuuskeskuksen kehittämispäällikkö Marjo Uusi-Pantti.

Työhygieenisten altisteiden riskinarviointi vaatii ammattitaitoa. Asiantuntemusta saa työterveyshuollosta ja työhygienian asiantuntijoilta.

– Riskien arviointi on systemaattinen tapa varmistaa, että työntekijöille ei aiheudu vaaraa työstä. Työhygieenisten altisteiden arvioinnissa työterveyshuollon osaaminen korostuu, sillä arviointi vaatii erityisosaamista, sanoo toimitusjohtaja Rauno Hanhela Työturvallisuuskeskuksesta.

Kansainvälisen työjärjestö ILOn koordinoimaa Kansainvälistä työturvallisuuspäivää vietetään maailmanlaajuisesti. Työturvallisuuden järjestämä seminaari järjestetään viidessä kaupungissa, ja sitä voi seurata webinaarina Rovaniemeltä.