Insinööri-lehti talous

Työeläkevaroista haihtui 9 miljardia

Suomalaisten työeläkkeiden rahoituksessa käytettävät eläkevarat laskivat 10,7 prosenttia vuoden toisen neljänneksen aikana.

Varat laskivat Telan tilastoanalyysin perusteella yhdeksän miljardia euroa, ja niitä oli kesäkuun päättyessä 239 miljardia euroa. Syynä oli pörssilistattujen osakkeiden ja korkosijoitusten heikko kehitys.

Vuoden toisella vuosineljänneksellä entisestään kohonnut inflaatio ja talouden heikot näkymät nakersivat sijoitusmarkkinoiden yleistä luottamusta, mikä näkyi osakeindeksien laskuna.

Eläkevaroista suurin osa, 53 prosenttia, on osake- ja osaketyyppisissä sijoituksissa. Varsinkin listattujen osakkeiden lyhyen aikavälin arvonvaihtelu voi olla suurta, mutta pitkällä aikavälillä niiden odotetaan tuottavan parhaiten.

Eläkevarojen laskua pyrittiin loiventamaan sijoitusten hajauttamisella. Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotot laskivat toisella vuosineljänneksellä kaikista vähiten.

Eläkevarat laskivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteensä 16 miljardia. Sen sijaan koko viime vuonna varat kasvoivat noin 33 miljardilla eurolla.

Kuva: Henri Pero /Mostphotos