Insinööri-lehti

Turun-telakan tilaukset työllistävät vuoteen 2024

Kahden uuden risteilijän tilaus työllistää Turun-telakalla 1 800 ihmistä ja alihankkijoineen yli 15 000 ihmistä.

Yhdysvaltalainen varustamo Royal Caribbean Cruises on sopinut kahden risteilijän toimittamisesta vuonna 2022 ja 2024. Meyer Werftin Turun-telakan tilauskirjassa on nyt tuotantoa vuoteen 2024 asti.

Työntekijöiden määrä kasvaa tilausten myötä 1 800:aan, kun vielä pari vuotta sitten telakka työllisti 1 300 ihmistä. Alihankkijat mukaan luettuna tilaukset työllistävät yli 15 000 ihmistä.

– Telakkateollisuus on erinomainen työllistäjä. Sen säteilyvaikutus lisää insinöörien työllistymismahdollisuuksia monella alalla. Telakoiden menestys luo uskoa muidenkin alojen nousuun, sanoo Insinööriliiton neuvottelujohtaja Petteri Oksa.

Historiallisen pitkän kahdeksan vuoden työllisyyden ansiosta saksalainen emoyhtiö Meyer Werft investoi 75 miljoonaa euroa telakan koneisiin ja it-järjestelmiin. 

Icon-hankkeen nimellä rakennettavat laivat kulkevat aikanaan nesteytetyllä maakaasulla. Niissä käytetään päästöttömiä polttokennoja sähkön tuotantoon. Laivojen bruttovetoisuus on 200 000 tonnia.

Parhaillaan Turun-telakka rakentaa risteilijöitä TUI Cruises -varustamolle ja nopeaa lauttaa Tallinkille. Yhtiö rakentaa myöhemmin myös kaksi risteilijää Costa Crocierelle.