Insinööri-lehti tekniikka

Turun amk kehittää Itämerelle älyväylää

Itämeren alueelle kehitetään digitaalisia väyläpalveluita, jotka takaavat kansallisten viranomaisten ja laivojen kyberturvallisten tiedonvaihdon.

Vaarallisten lastien kuljettaminen ruuhkaisilla vesillä on kasvanut, ja turvallisuutta pitäisi parantaa nykyisestä. Turun ammattikorkeakoulu koordinoi siksi Maritime Data Methods for Safe Shipping -hanketta, jossa kehitetään digitaalisia merivaroituksia ja alusliikennepalveluita sekä virtuaalisia turvalaitteita.

Piloteissa testataan merivaroitusten, turvalaitemuutosten ja toimintahäiriöiden sekä alusliikennepalveluiden tiedon jakamista standardoidussa digitaalisessa muodossa suoraan alusten navigointilaitteisiin. Testissä käytetään Turun AMK:n autonomisen vesiliikenteen testialusta ja sen etäohjauskeskusta.

Hankkeessa on mukana laajasti muita korkeakouluja, yrityksiä ja viranomaisia Itämeren alueelta, Suomen lisäksi Ruotsista, Tanskasta, Puolasta ja Virosta. Suomessa kehitystä tehdään muun muassa Väyläviraston ja Fintrafficin meriliikenteenohjauksen kanssa. Väylävirasto toteuttaa hankkeessa merenkulun turvalaitetietojen jakeluun tarkoitetun palvelun, jolla voidaan välittää aluksille turvalaitteiden perustietoja sekä tietoa niiden mahdollisista häiriöistä suoraan alusten navigointijärjestelmiin.

Kolmivuotinen Madame-hanke alkoi marraskuun alussa. Sitä rahoittaa EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma.

Kuva: Roman Beliakov /Mostphotos