Insinööri-lehti

TS: Intialaisia lähes orjina Suomessa

Turun Sanomien mukaan Tata Consultancy Servicesin Intian maayhtiön palveluksessa olevat työntekijät joutuvat Suomessa työskennellessään kaltoin kohdelluksi. Vahvistusta tietoihin TCS:n intialaisten huonosta kohtelusta lehti on saanut muun muassa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

TCS on yritys, jolle Nokia ulkoisti tietohallintonsa 460 työntekijää helmikuussa vuonna 2013. Tällä hetkellä TCS:llä on toimintaa Espoossa, Helsingissä, Oulussa ja Salossa. Entisiä nokialaisia ja teleoperaattori Elisalta ulkoistettuja tietohallinnon ammattilaisia on jäljellä 55.

Loput TSC:n nimissä Suomessa työskentelevät työntekijät ovat Suomeen lähetettyjä intialaisia, jotka oleskelevat Suomessa eripituisia aikoja erityisasiantuntijaviisumin voimalla. TS:n mukaan he eivät ole TCS:n Suomen maayhtiön työntekijöitä, vaan TCS:n Intian maayhtiön palveluksessa ja tekevät työtä alihankintana Suomen maayhtiölle.

TCS:n intialaisten työoloista on liikkunut pitkään hurjia tietoja ja huhuja. Intialaisten kerrotaan tekevän lähes järjestään töitä seitsemänä päivänä viikossa ja työpäivät ovat yli kymmentuntisia. Vuosilomia he eivät välttämättä pidä lainkaan, eikä ylitöistä laskuteta työnantajaa.

TS on saanut vahvistusta tietoihinsa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Se teki viime vuonna ensin elokuussa ja myöhemmin marraskuussa työsuojelutarkastukset TCI:n toimipisteisiin Helsingissä ja Espoossa.

Tarkastuksessa löydettiin lukuisia epäkohtia intialaisten työntekijöiden kohtelussa. Yhtiö oli muun muassa rikkonut Suomen työaikalakia ja jättänyt noudattamatta yleissitovaa tietotekniikan työehtosopimusta.

Työsuojelutarkastaja Katja-Pia Jenu piti maksamattomia ylityökorvauksia ja lomarahoja työsyrjintänä, koska maksamatta jättäminen perustui heidän ulkomaalaisuuteensa. Seurauksena oli kehotus korjata epäkohdat.

Töitä tehdään edelleen lujasti

Turun Sanomat on haastatellut juttuunsa TCS:n Suomen maayhtiön pääluottamusmies Anne Jääskeläistä. Hän sanoo, ettei hän tiedä kaikkea intialaisten asioista, koska niistä ei hänelle kerrota. Jääskeläisen mukaan työsuojelutarkastuksen tuloksetkin he kuulivat yhtiön ulkopuolelta.

–Tammikuussa sitten kerrottiin, että epäkohdat on korjattu, mutta en minä siihen osaa sanoa mitään. Me olemme tosin intialaisilta kollegoilta kuulleet, että töitä tehdään lujasti edelleen ja että he ovat ylityöllistettyjä tarkastuksen jälkeenkin, Jääskeläinen toteaa lehdessä.

Insinööriliitossa TCS:n toimintaa on seurattu pitkään huolestuneena. Turun Sanomissa liiton varapuheenjohtaja Lasse Laurikainen pitää TCS:n toimintaa modernina orjatyövoiman käyttämisenä.

– Suomi myöntää erityisasiantuntijaviisumeita, jos lähettävälle EU:n ulkopuolelta tulevalle ulkomaiselle työntekijälle maksetaan vähintään 3 000 euron suuruinen bruttopalkka kuukaudessa. He tulevat tehtäviin, jossa normaalisti toimii insinöörejä. Insinöörien keskiansio Suomessa yli 4 000 euroa. Tässä liputetaan suomalaista työtä ulos, Laurikainen sanoo lehdessä.

Luo koko juttu Turun Sanomista: bit.do/turun-sanomat-intialaisia-lahes-orjina